Keskuspuisto Vocational College is maintained by Invalid Foundation as an upper secondary vocational special education institution and development and resource center for special needs education. The College headquarters is located in the Ruskeasuo district of Helsinki and it operates 11 additional learning units in the Greater Helsinki area and Province of Southern Finland.

Over 1000 students participate annually in vocational upper secondary education and vocational adult education and training. Vocational special needs education is designed for students who need special support in their studies due to disability, illness, delayed development or some other reason. The students’ challenges vary from autism spectrum disorders to visual and hearing impairments to severe developmental disorders to AD/HD and behavioral challenges, among other things.

At Keskuspuisto Vocational College each student is allowed to learn and work according to his/her individual capabilities. Each student has his/her own individual study plan that describes the content of studies and the pedagogical support the student will receive. The students follow the national curricula.

College is focused on the following educational tasks:

  • to provide vocational special education and preparatory and rehabilitative training and guidance for students with special needs.
  • to provide education and training leading to a vocational upper secondary qualification in 18 different study programmes
  • to provide adult education
  • to serve as a development and resource center for special needs education.

The college staff is equipped with extensive knowledge of special need pedagogics, methods and materials. The aim is that all the students will receive a vocational education that will eventually lead to employment that can be either supported or at open labor market. The development and resource center supports schools and colleges with the inclusion of special needs students in main stream education.

 

Further information:

Liisa Metsola

liisa.metsola@keskuspuisto.fi

gsm. +358 505173563

Invalidisäätiön ylläpitämä Keskuspuiston ammattiopisto on yksi kuudesta Suomessa toimivista vaativan erityisen tuen ammatillisista oppilaitoksista. Koulutustarjontaan kuuluu valmentava ja kuntouttava koulutus (VALMA ja TELMA), ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisäkoulutus.

Koulutuspalveluiden lisäksi oppilaitos tarjoaa erilaisia opetus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja toisille oppilaitoksille sekä muille yhteistyötahoille.

Ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset tai psyykkiset ongelmat.

Keskuspuiston ammattiopiston päätoimipaikka ja hallinto sijaitsevat Helsingin Ruskeasuolla. Kaikkiaan opistolla on 10 toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Tavoitteena on tuoda koulutus lähelle niitä, joiden on eri syistä vaikea päästä opiskelemaan omalta paikkakunnaltaan.

Oppilaitos tukee opiskelijoitaan monin eri tavoin opintojen sujumisessa. Yksilölliset ja joustavat henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat sekä pienet opiskeluryhmät tarjoavat hyvän lähtökohdan opiskelulle. Oppilaitoksessa on suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka pitävät huolta opiskelijoiden terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Tavoitteena on, että Keskuspuiston ammattiopistosta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat työelämään ja yhteiskuntaan hyvän, yksilöllisen ammattitaitonsa kautta ja saavat halun elinikäiseen oppimiseen.

Opiston toisen asteen koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee vuosittain yli 1000 opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 360.

 

Lisätietoja:

Liisa Metsola

liisa.metsola@keskuspuisto.fi

gsm. +358 505173563

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt